Sempozyum Konuları


1 - Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

2 - Lisansüstü Programlara Ulusal ve Uluslararası Öğrenci Kabulü

3 - Disiplinler Arası Programların Açılması ve Yürütülmesinde Karşılaşılan Sorunlar

4 - Lisansüstü Programlarda Akreditasyon

5 - Tezlerde ve Bilimsel Yayınlarda Etik

6 - Enstitülerde Süreli Yayınların Çıkarılması

7 - Üniversite Sanayi İşbirliğinde Enstitülerin Rolleri
Hoşgeldiniz

Fen Bilimleri Enstitüleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, her yıl Mayıs ayı içerisinde düzenlenmektedir. Bu yıl da 4-6 Mayıs tarihleri arasında Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ev sahipliğinde Mersin'de yapılacaktır.

Bu sempozyumlarla enstitüler arası iletişmin güçlendirilmesi, ortak sorunların çözümleri konularında tartışma ve tecrübe paylaşımı amaçlanmaktadır.

Önceki FENBİLKON Kongreleri:
I. Gaziantep Üniversitesi FBE, 1-2 Mayıs 2009
II. İstanbul Teknik Üniversitesi FBE, 14-15 Mayıs 2010
III. Erciyes Üniversitesi FBE, 5-7 Mayıs 2011
IV. Bülent Ecevit Üniversitesi, 3 - 5 Mayıs 2012
V. Osmangazi Üniversitesi, 16-18 Mayıs 2013
VI. Süleyman Demirel Üniversitesi, 5-7 Mayıs 2014

İletişim

Prof. Dr. Ayla ÇELİK
Enstitü Müdürü

Tel: (0324) 341 28 15 Dahili: 1100
(0324) 361 06 16
Email: aylace67@gmail.com
Doç. Dr. Kenan SÖĞÜT
Enstitü Müdür Yardımcısı

(0324) 361 00 01
Email: kenansogut@gmail.com
Yrd. Doç. Dr. Fikret ZORLU
Enstitü Müdür Yardımcısı

(0324) 361 00 01 Dahili: 7720
Email: fikretzorlu@yahoo.com
Arş. Gör. Ali Osman ADIGÜZEL
adiguzel.ali.osman@gmail.com
Tel:03243610001 (4597)

Arş. Gör. Özge ÇOLAKOĞLU
ozgeeclkgl@gmail.com
Tel:03243610001 (4524)